Welkom op Brandverzekering Info .be

Hallo en welkom op onze website. Op deze pagina's helpen we jou helemaal gratis met het nemen van je brandverzekering-beslissingen. Wil je je huidige brandverzekering opzeggen? Zoek je een handige tool om brandverzekeringen te vergelijken? Wij proberen je te helpen op een simpele, duidelijke manier.

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar, en zijn dus 100% onafhankelijk!

De dekking van de brandverzekering

Verschillende soorten dekkingen

De dekking van een brandverzekering valt meestal in één van de vijf meest voorkomende categorieën. Ten eerste is er de 'kale branddekking'. Deze verzekering dekt de schade die voortkomt uit brand (niet bij schroeien of doorbranden van apparatuur), ontploffing (bijvoorbeeld een vuurwerkramp) of blikseminslag (niet bij inductie).

Men kan deze dekking uitbreiden met 'brand en storm', wat ervoor zorgt dat men ook verzekerd is tegen schade die het resultaat is van een storm.

Ten derde is er de 'uitgebreide dekking', de minimumdekking in het merendeel van de brandverzekeringen die verzekeringsmaatschappijen aanbieden. In dit geval is men naast bovenstaande gevallen ook verzekerd in geval van o.a. inbraakschade, plunderingen, olielekkages, ... .

Ten vierde is er de dekking 'extra uitgebreid', de standaard voor particuliere verzekeringen. In dit geval is men wél verzekerd tegen bijvoorbeeld schroeien en inductie, maar ook tegen diefstal van tuinmeubilair en tuingereedschap.

De laatste en meest uitgebreide dekking is de zogenaamde 'alle van buiten komende onheilen'. Deze verzekering dekt u tegen alle mogelijke schades, mits ze van buitenaf inwerkten.

Uitzonderingen

De algemene regel die gehanteerd wordt in de wereld van brandverzekeringen luidt als volgt: alle gevallen die niet expliciet in de overeenkomst worden uitgezonderd, zijn verzekerd. Vaak zijn ze wel gedrukt in even grote letters als de rest van de tekst. Sinds maart 2007 is iedereen met een brandverzekering ook automatisch verzekerd tegen natuurrampen als storm, overstromingen, orkanen, aardbevingen,... .

Schade die tot stand komt door een 'eigen gebrek' is echter nooit verzekerd, in tegenstelling tot de gevolgschade van dit gebrek. Om dit te illustreren: een tv-scherm vat vlam door een defect in het toestel, waarna een gehele woonkamer uitbrandt. In dit geval is de schade aan het tv-toestel niet gedekt (de brand wordt veroorzaakt door een intern defect, zonder dat er een van buiten komend onheil aan te pas komt). De gevolgschade is in dit geval de schade aan de volledig uitgebrande woonkamer en is wel gedekt.

Tenslotte zijn er tevens een aantal van buitenaf komende schades die toch niet gedekt zijn vanwege het feit dat ze niet plotseling optreden, zoals verrotting, virussen, schimmelgroei en instorting.