Welkom op Brandverzekering Info .be

Hallo en welkom op onze website. Op deze pagina's helpen we jou helemaal gratis met het nemen van je brandverzekering-beslissingen. Wil je je huidige brandverzekering opzeggen? Zoek je een handige tool om brandverzekeringen te vergelijken? Wij proberen je te helpen op een simpele, duidelijke manier.

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar, en zijn dus 100% onafhankelijk!

Brandverzekeringen vergelijken

Brandverzekeringen kunnen niet alleen van elkaar onderscheiden worden naargelang de dekking, er is ook een verschil m.b.t. datgene wat de particulier wil verzekeren. We onderscheiden op dit vlak vijf verschillende verzekeringen.

Verschillende soorten brandverzekeringen

Ten eerste is er de opstalverzekering, die wordt afgesloten voor de verzekering van een gebouw (bijvoorbeeld een huis) zelf. Deze verzekering moet afgesloten worden door de eigenaar van het gebouw. Vervolgens is er de inboedelverzekering, die betrekking heeft op alle roerende zaken in een woning. Ten derde noemen we de kostbaarhedenverzekering, die zoals zijn naam al doet vermoeden vaak wordt afgesloten voor allerlei kostbaarheden, met name diegene die veelal buitenshuis worden gebruikt (sieraden, camera's,...). Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een inventarisverzekering af te sluiten, wat een equivalent is van de inboedelverzekering, maar dan voor bedrijven. In deze sector bevindt zich ook de laatste soort brandverzekering, namelijk de bedrijfsschadeverzekering. Deze dekt het risico van bedrijfsstilstand, met een uitkering die de grootte van het gemiste inkomen bedraagt.

Gehanteerde criteria

Er zijn verschillende criteria die meespelen in de vergelijking tussen verschillende brandverzekeringen. Wanneer u een brandverzekering afsluit, zal men u vragen om een vragenlijst in te vullen. Deze lijst peilt naar de waarde van uw huis of appartement. Uiteraard speelt in deze het principe dat de premie van uw verzekering hoger zal liggen naargelang het te verzekeren goed meer waard is (hier speelt bijvoorbeeld de grootte van het pand een rol). Net zoals dat de premie hoger zal liggen wanneer er door bepaalde eigenschappen van het pand (gebruik van brandbare materialen zoals hout of stro, garage in de woning, ...) kan worden vastgesteld dat er een groter risico op brand zich voordoet.

Uitbreidingsmogelijkheden

Het wordt ook aangeraden aandacht te besteden aan de verschillende uitbreidingsmogelijkheden wanneer u verschillende brandverzekeringen met elkaar vergelijkt. U kan de kale verzekering namelijk vaak uitbreiden tot een heuse woningverzekering, die ook de schade dekt die voortkomt uit blikseminslag, overstroming, glasbreuk, ... . Ook bieden een aantal maatschappijen de mogelijkheid tot uitbreiding met een diefstalverzekering. Lees daarnaast ook steeds de voorwaarden die in de polis zijn opgenomen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de ene verzekering de explosie van een huiselijk apparaat vergoedt, waar de andere dit expliciet uitsluit in zijn polis.

Het totaal verzekerde bedrag

Een laatste punt van aandacht is het totaal verzekerde bedrag. Stel bijvoorbeeld dat uw huis, dat tien jaar oud is, schade heeft geleden. Vraag uw verzekeringsmakelaar dan bij het doornemen van de polis op welke manier de maatschappij in dit geval de brandschade zal terugbetalen. Is dit een bedrag waarmee u een nieuwe woning kunt opbouwen, is dit de waarde van een tien jarig oud huis of is dit de waarde van het huis tien jaar geleden? Probeer op deze manier de verzekeringen met elkaar te vergelijken en kies voor diegene die het best met uw risicoprofiel overeenstemt.