Welkom op Brandverzekering Info .be

Hallo en welkom op onze website. Op deze pagina's helpen we jou helemaal gratis met het nemen van je brandverzekering-beslissingen. Wil je je huidige brandverzekering opzeggen? Zoek je een handige tool om brandverzekeringen te vergelijken? Wij proberen je te helpen op een simpele, duidelijke manier.

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar, en zijn dus 100% onafhankelijk!

Opzeggen van uw brandverzekering

Opzegtermijn

Als u uw brandverzekering zou willen opzeggen, dient u hiervoor zelf actie te ondernemen. U kunt uw polis echter niet van de ene op de andere dag opzeggen, u dient hiervoor drie maanden voor het aflopen van uw huidige contract een aangetekende brief te versturen naar verzekeringsmaatschappij waarin u uw wens tot opzeggen van het contract duidelijk maakt. De periode van drie maanden begint hierbij te lopen vanaf de dag dat u uw aangetekende brief gepost heeft. Aangeraden is echter om in deze situaties een termijn van vier maanden te hanteren, zodat u zeker niet het risico loopt dat uw brief te laat aankomt.

Uitzonderingen

Een uitzondering op deze strikte gang van zaken doet zich voor wanneer de verzekeraar zijn algemene voorwaarden of zelfs zijn tarief wijzigt, in dit geval kan men de verzekering binnen de drie maanden nadat de verzekeraar de wijzigingen aan u heeft meegedeeld.

Tevens is er een verschil tussen een verzekering van het gebouw (in het geval van huurder: de verzekering van huuraansprakelijkheid) en een verzekering van de inboedel. Een verzekering stopt namelijk ook wanneer het object van de verzekering niet meer bestaande is. Stopt u als huurder dus met het huren van een pand, dan is er ook geen huuraansprakelijkheid meer om te verzekeren. Deze verzekering kan bijgevolg stopgezet worden d.m.v. een simpel verzoek aan de verzekeringsmaatschappij. Als u in deze situatie echter ook uw inboedel verzekerd heeft, dan zal deze verzekering wel verder blijven lopen. Vergeet dus in dit geval niet het nieuwe adres waar deze inboedel zich bevindt mee te delen aan uw verzekeringsagent. Uiteraard kan ook deze verzekering worden opgezet, maar dan wel volgens de standaardprocedure zoals hierboven beschreven (met een opzegtermijn van drie maanden).

Conflictsituaties

In een tweetal andere gevallen geeft een conflictsituatie met de verzekeraar u de mogelijkheid om het contract op te zeggen. In het eerste geval bezit uw huis (of inboedel) op een bepaald moment een aanzienlijk lager risico dan voorheen. Wanneer uw verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte brengt, en u raakt het in de daaropvolgende maand niet eens over een nieuwe premie, dan kunt u het contract eveneens opzeggen.

In het tweede geval lijdt een schadeaangifte tot een geschil met de verzekeringsmaatschappij. In dit geval kunt u tot één maand na de betaling (of de weigering hiervan) het contract opzeggen. In het algemeen geldt steeds dat er geen kosten zijn verbonden aan het overstappen tussen verschillende verzekeraars, als u dit steeds op de juiste manier en binnen de juiste termijnen doet.