Welkom op Brandverzekering Info .be

Hallo en welkom op onze website. Op deze pagina's helpen we jou helemaal gratis met het nemen van je brandverzekering-beslissingen. Wil je je huidige brandverzekering opzeggen? Zoek je een handige tool om brandverzekeringen te vergelijken? Wij proberen je te helpen op een simpele, duidelijke manier.

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar, en zijn dus 100% onafhankelijk!

Brandverzekering voor de huurder: wat zijn je plichten?

De verzekering als verplichting

Zoals elders hier vermeld, is het afsluiten van een brandverzekering inmiddels in België verplicht voor zowel verhuurders als huurders. Een verhuurder kan u als huurder echter sowieso in alle gevallen verplichten om een brandverzekering af te sluiten, iets wat hij expliciet in het huurcontract kan vermelden. Op deze manier verplicht de verhuurder om de huurder te laten genieten van de dekking van zijn aansprakelijkheid t.o.v. de huiseigenaar wanneer de huurder schade aanricht. In dit geval wordt de bekomen vergoeding gebaseerd op de nieuwwaarde van het (deel van het) gebouw waaraan schade is aangericht, zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met de eventueel aanwezige slijtage. Ook de verhuurder zal echter vaak een eigen brandverzekering afsluiten, waardoor hij zijn eigendom kan beschermen. In het geval van stormschade bijvoorbeeld kan de huurder niet aansprakelijk worden gesteld, en aldus kan de verhuurder hier gebruik maken van zijn eigen brandverzekering.

De verzekering en zijn voordelen

Voor de huurder kan een eigen brandverzekering ook tal van voordelen bieden. Zijn aansprakelijkheid verplicht hem namelijk het gehuurde pand na aflopen van het huurcontract in originele staat terug te bezorgen, gewone slijtage uitgezonderd. Voor alle andere kosten draait de huurder dus op, tenzij hij aantoonbaar geen schuld heeft aan de schade (zoals in het geval van de storm).

Let op huurders!

De verhuurder heeft wel de mogelijkheid om de aansprakelijkheid van de huurder mee te verzekeren in zijn eigen polis, waarbij hij de meerprijs kan doorrekenen in de huurprijs. Eventuele schade wordt in dit geval vergoedt door de verzekeraar van de verhuurder, zonder verhaal te halen bij de huurder (dit wordt ook 'afstand van verhaal' genoemd). Toch zijn er in dit geval nog een aantal dingen waarmee de huurder dient rekening te houden. De huurder heeft bijvoorbeeld geen weet van het feit of de verhuurder de woning wel adequaat verzekerd heeft, het pand kan bijvoorbeeld onderverzekerd zijn. In dit geval keert de verzekeraar slechts een deel van het schadebedrag uit, met het risico dat de verhuurder de rest zal willen verhalen bij de huurder. Ook hebt u als huurder geen zicht op het al dan niet in voege zijn van de polis van de verhuurder (omdat deze bijvoorbeeld zijn premies niet betaalt heeft). En tenslotte: de 'afstand van verhaal' gaat enkel op in geval van brand en waterschade. Wanneer u als huurder dus bijvoorbeeld een ruit breekt, zal u voor de kosten moeten opdraaien.

Uitbreidingen van aansprakelijkheid

De verhuurder kan tevens de aansprakelijkheid van de huurder verder uitbreiden in het huurcontract. Zonder dergelijke uitbreidingen is de huurder aansprakelijk voor brand tenzij deze aantoonbaar buiten schuld om is ontstaan, d.w.z. dat de huurder aansprakelijk is voor alle gevallen van brand behalve wanneer er sprake is van overmacht (storm, bliksem,...), een fout van een derde (bvb. Spelende kinderen met lucifers) of de slechte toestand van het pand (bvb. kortsluiting). Tenslotte moet worden aangetekend dat het aangaande de verplichte verzekeringen steeds gaat om de verzekering van het gebouw, en niet om de inboedel (meubels, apparatuur,...).