Welkom op Brandverzekering Info .be

Hallo en welkom op onze website. Op deze pagina's helpen we jou helemaal gratis met het nemen van je brandverzekering-beslissingen. Wil je je huidige brandverzekering opzeggen? Zoek je een handige tool om brandverzekeringen te vergelijken? Wij proberen je te helpen op een simpele, duidelijke manier.

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar, en zijn dus 100% onafhankelijk!

Brandverzekering bij Waterschade

De naam doet het wellicht niet onmiddellijk vermoeden, maar een brandverzekering vergoedt ook dikwijls opgelopen schade die letterlijk voortvloeit uit het ontsnappen van water uit hydraulische installaties en het doorsijpelen van water langst het dak. Bij uitgebreidere dekkingen is het bovendien zo dat ook schade als gevolg van wegvloeiende stookolie (bij het gebruik van centrale verwarming) verzekerd is. Mede vanwege deze dekking staat de brandverzekering ook bekend als 'woonverzekering'.

Een uitgebreide dekking...

De garantie 'waterschade' is in vergelijking met de andere dekkingen dan ook zeer volledig, naast de hierboven genoemde gevallen dekt deze ook bijvoorbeeld de kosten die u maakt om waterschade te voorkomen, daar u als verzekerde verplicht bent om alle maatregelen te nemen die de kosten bij schade zo klein mogelijk kunnen houden. Zo kunnen, afhankelijk van de polis, ook de kosten voor het zoeken naar een lek verzekerd zijn. Maar ook het bestrijden van zwammen en schimmels tengevolge van waterschade kan door de polis gedekt worden.

...maar niet allesomvattend!

Toch is de dekking voor waterschade niet allesomvattend. Schade veroorzaakt door overlopende riolen of door gebrek aan onderhoud wordt bijvoorbeeld niet vergoed (u bent over het algemeen nooit verzekerd tegen schade die veroorzaakt wordt door regen of water dat langs onder -niet via dak, muren of ramen- het huis binnenkomt). Ook wordt nooit de oorzaak van de schade vergoed, zoals bijvoorbeeld een lekkend dak. De gevolgschade (bijvoorbeeld waterschade aan uw ganse woonkamer) is dan weer wel gedekt.

Overstromingen

Speciale aandacht in deze context gaat uit naar de gevallen m.b.t. overstroming. Door de wet wordt dit begrip zeer ruim ingevuld: het gaat op voor zowel meren of zeeën die buiten hun oevers treden, smeltende sneeuw als dijkbreuken en springvloed. Een wet van enkele jaren geleden verplicht de verzekeraars om iedereen automatisch te dekken tegen natuurrampen (waaronder overstromingen) vanaf het moment dat de polis één jaar bestaat. In deze gevallen moet de verzekeraar een minimumdekking verlenen, maar het is toegestaan om zogenaamde 'vermijdbare' schade hierbij uit te sluiten. Het kan in deze gevallen gaan om voorwerpen die zich buiten bevinden, tuinhuizen, goederen die zich in de kelder bevinden,... .

Niet verplicht

De verzekering tegen waterschade blijft echter een niet-verplichte waarborg. Dit wil zeggen dat verzekerde en verzekeraar onderling kunnen overeenkomen om de waterschade al dan niet te verzekeren. De hier genoemde gevallen schetsen dan ook een beeld van wat over het algemeen op de verzekeringsmarkt wordt aangeboden. De exacte voorwaarden zal u dus steeds in uw polis moeten raadplegen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Een brandverzekering bevat tenslotte tevens het luik 'burgerlijke aansprakelijkheid' als het gaat om waterschade. Stel bijvoorbeeld dat u waterschade heeft veroorzaakt bij een derde, dan kan u hiervoor aansprakelijk gesteld worden en stelt uw brandverzekering u in staat om deze derde schadeloos te stellen.