Welkom op Brandverzekering Info .be

Hallo en welkom op onze website. Op deze pagina's helpen we jou helemaal gratis met het nemen van je brandverzekering-beslissingen. Wil je je huidige brandverzekering opzeggen? Zoek je een handige tool om brandverzekeringen te vergelijken? Wij proberen je te helpen op een simpele, duidelijke manier.

Wij zijn niet gebonden aan een verzekeraar, en zijn dus 100% onafhankelijk!

Welkom op Brandverzekering Info ...

Wat is een brandverzekering?

Een huis en zijn complete inboedel is voor de meeste mensen hun dierbaarste persoonlijke bezit. Toch is voor veel mensen de verzekering van dit bezit tegen de enorme ellende die brand kan aanrichten nog steeds een gecompliceerd proces. Het afsluiten van een brandverzekering is echter noodzakelijk om enige steun te krijgen in het geval dat het noodlot toeslaat, en het is uw enige houvast om uw situatie zoals die voor de brand was te kunnen herstellen.

Net zoals bij alle andere verzekeringen, is ook een brandverzekering er dus op gericht om iemand schadeloos te stellen nadat een bepaald risico zich heeft voorgedaan. Men spreekt in de verzekeringswereld over 'brand' wanneer het om vlammen gaat die zich op een abnormale plaats bevinden (dus bijvoorbeeld niet in de open haard) en waarbij het gevaar bestaat dat ze zich kunnen uitbreiden. In de gevallen dat deze vlammen schade aanrichten aan het gebouw keert een verzekeringsmaatschappij vervolgens een schadevergoeding uit.

De verzekerde som.

Het belangrijkste concept binnen de brandverzekering is de zogenaamde 'verzekerde som'. De verzekerde som is in de eerste plaats de waarde van datgene dat de verzekerde wil laten dekken, bijvoorbeeld de waarde van zijn huis. Ten tweede geeft de verzekerde som aan tot welk maximum de geleden schade zal worden vergoed en tenslotte is het tevens het bedrag waarover de te betalen premie berekend wordt.

Onderverzekering en oververzekering.

Als er zich daadwerkelijk schade voordoet, wordt bekeken of de verzekerde som die vastgelegd werd in de polis, ook overeenstemt met de werkelijke waarde van de verzekerde materie. Als dit niet het geval is, is er sprake van onder- dan wel oververzekering. In het eerste geval ligt de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde van het verzekerde. De verzekerde betaalt in dit geval dus eigenlijk te weinig premie voor datgene wat hij of zij verzekert. Als gevolg zal zijn schade-uitkering ook lager liggen dan de werkelijk aangerichte schade.

Een illustrerend voorbeeld:

Iemand verzekert zijn huis voor 220.000 euro (de verzekerde som). Er breekt brand uit in zijn huis en de schade bedraagt 20.000 euro (het schadebedrag). Na controle van het verzekerde blijkt de werkelijke waarde van het huis 280.000 euro te bedragen. De schade-uitkering zal dan bedragen: (220.000/280.000) x 20.000 = 15.714 euro. Doordat de betaalde premies te laag lagen, moet de verzekerde dus ook 4.286 euro van de geleden schade voor zijn rekening nemen.

In het geval van oververzekering betaalt de verzekerde juist teveel premie, aangezien de vastgestelde verzekerde som hoger ligt dan de werkelijke waarde van het verzekerde. In dit geval wordt de volledige schade vergoed, maar de verzekerde zal nooit meer ontvangen dan de werkelijke schade, aangezien dit wettelijk verboden is.

Kortom...

...het is niet alleen belangrijk een brandverzekering af te sluiten, maar houdt hierbij ook continu rekening met het feit of u al dan niet onder- of oververzekerd bent. Als dit niet het geval is, kunt u voorlopig met een gerust hart gaan slapen.